Työnohjausta

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Yksilötyönohjaus: Työntekijällä on mahdollista pohtia ja keskustella työhön liittyviä kysymyksiä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on säännöllistä ohjausta, jonka tavoitteena on lisätä työhyvinvointia, mahdollistaa työntekijän omaan ammatilliseen kasvuun ja kehityksen arviointiin, kirkastaen perustyötä. Työnohjaus on luottamuksellista ja säännöllistä ohjausta.

Ryhmätyönohjaus: Koulutettu työnohjaaja tukee ja ohjaa ryhmää yhteisen toimintatapojen kehittämisessä, avoimuuden ja luottamuksen lisäämisessä. Ryhmätyönohjauksella saadaan lisättyö työyhteisön työnhyvinvointia, kun ohjattavat voivat oppia toistensa kokemuksista, toimintatavoista sekä jakaa yhteisiä näkökulmia työnperustehtävästä. Työnohjaus on luottamuksellista ja säännöllistä ohjausta

Esihenkilöiden ja johdon työnohjaus: Koulutettu työnohjaaja tukee johtajia ja esihenkilöitä oman perustehtävänsä hoitamisessa. Johtamiseen liittyvät asiat ja niiden tukeminen työnohjauksella antaa ymmärrystä tarkastella yksilöllisiä ja ryhmädynaamisia ilmiöitä. Johdon on tärkeä tunnistaa ihmisten johtamiseen liittyviä tunteita silloin, kun ohjataan, tuetaan, ja kehitetään työntekijöiden -ja työyhteisön toimintaa. Tämä vaatii usein rohkeutta, johdonmukaisuutta, taitoa ja tietoa. Työnohjaus on luottamuksellista ja säännöllistä ohjausta.

Teen työnohjausta myös Teamsilla.

Eeva-Monica Isoluoma