Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Olen aloittanut syksyllä 2022 opinnot ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Kouluttajana toimii StepbyStep.
Valmistun joulukuussa 2023.

Teen kevään ja syksyn 2023 opiskeluharjoitteluina ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Noudatan eettisiä sääntöjä sekä asiakasharjoitteluun annettuja ohjeita.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea.

Lyhytterapia on luonteeltaan lyhytjaksoista, keskimäärin käyntikertoja voi olla 1-20. Jokaisen asiakkaan kohdalla arvioimme yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla käyntikertojen määrää sekä tapaamistiheyttä. Käymme läpi myös lyhytterapian eettiset periaatteet.

Jokaisen asiakkaan kohdalla Lyhytterapiassa pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, vahvistamaan voimavaroja, etsimään uusia näkökulmia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

Et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia varatessasi aikaa lyhytterapiaan. Wiilinki Oy ei tuota psykoterapia palveluita, joten tapaamisista ei laadita kirjauksia potilasasiakirjoihin, kaikki kirjalliset asiakirjat ovat sinun omaisuuttasi asiakassuhteen päätyttyä.

Asiakkaiden kanssa voimme pysähtyä esimerkiksi seuraavien teemojen äärelle: muuttunut elämäntilanne, unettomuus, stressi, vanhemmuus, unelmat, suru, jaksamisen vahvistaminen, ahdistus, suorittaminen, masennus ja tunnetaidot. Lyhytterapia voi siis auttaa vaikealta tuntuvassa elämäntilanteessa kuin myös ennaltaehkäistä erilaisten haasteiden syntymistä.

Työskentelen ratkaisukeskeisesti huomioiden asiakkaan voimavarat. Annan tilaa keskusteluille, olen kuunteleva ja voimavarasuuntautunut. Tapaamiset perustuvat aina tasavertaiseen vuorovaikutukseen. Kanssani on turvallista ottaa puheeksi haastaviltakin tuntuvia asioita.

Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoamista tai ratkaisuun pakottamista, päinvastoin. Ajattelen aina asiakkaan olevan oman elämänsä asiantuntija. Olemme yhdessä mahdollisuuksien äärellä, aina on mahdollisuus kohdata ja vastaanottaa uutta.