Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Olen ratkaisu- ja voimavara keskeinen lyhytterapeutti (50 OP). Noudatan lyhytterapiassani eettisiä sääntöjä.

Ratkaisu- ja voimavara keskeinen lyhytterapia on ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen terapeuttista keskustelu tukea. Minua sitoo lyhytterapeuttina  salassapitovelvollisuus.

Lyhytterapia on luonteeltaan lyhytjaksoista, keskimäärin käyntikertoja voi olla 1-20. Usein asiakkaat tulevat myös kertaluonteiseen lyhytterapiaan. Jokainen asiakas tietää itse parhaiten kuinka monta terapia kertaa hän tarvitsee.

Olen lyhytterapia yhdistys jäsen.

Voit varata ajan lyhytterapia käyntiin sivuiltani kohdasta ajanvaraus. Tapaamiset voivat tapahtua etänä esim. Teamsissa tai toimistollani Yliopistonkatu 30 C 3krs. Soita ovipuhelin 12.

Jokaisen asiakkaan kohdalla Lyhytterapiassa pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, vahvistamaan voimavaroja, etsimään uusia näkökulmia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

Et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia varatessasi aikaa lyhytterapiaan. Wiilinki Oy ei tuota psykoterapia palveluita, joten tapaamisista ei laadita kirjauksia potilasasiakirjoihin, kaikki kirjalliset asiakirjat ovat sinun omaisuuttasi asiakassuhteen päätyttyä.

Asiakkaiden kanssa voimme pysähtyä esimerkiksi seuraavien teemojen äärelle: muuttunut elämäntilanne, unettomuus, stressi, vanhemmuus, unelmat, suru, jaksamisen vahvistaminen, ahdistus, suorittaminen, masennus ja tunnetaidot. Lyhytterapia voi siis auttaa vaikealta tuntuvassa elämäntilanteessa kuin myös ennaltaehkäistä erilaisten haasteiden syntymistä.

Työskentelen ratkaisukeskeisesti huomioiden asiakkaan voimavarat. Annan tilaa keskusteluille, olen kuunteleva ja voimavarasuuntautunut. Tapaamiset perustuvat aina tasavertaiseen vuorovaikutukseen. Kanssani on turvallista ottaa puheeksi haastaviltakin tuntuvia asioita.

Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoamista tai ratkaisuun pakottamista, päinvastoin. Ajattelen aina asiakkaan olevan oman elämänsä asiantuntija. Olemme yhdessä mahdollisuuksien äärellä, aina on mahdollisuus kohdata ja vastaanottaa uutta.