Tietoa yrityksestä

Wiilinki Oy

Wiilinki Oy on perustettu syksyllä 2020.

Mitä työnohjaus on? Työnohjausta voi käyttää yritys tai yksityishenkilö, ryhmässä tai yksin, työhön liittyvien asioiden luottamukselliseen kehittämiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää! Eeva-Monica Isoluoma: isoluoma@wiilinki.fi, Puh. 045 78320338

Wiilinki Oy tarjoaa tällä hetkellä TYÖNOHJAUSTA ja KOULUTUSTA. Olen koulutukseltani Sosiaalialan ohjaaja/sosionomi. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus varhaiskasvatuksessa niin ryhmä- kuin esimiestyöstä sekä moniammatillisesta verkostotyöstä ja projektipäällikön tehtävistä. Olen päässyt vaikuttamaan monissa erialisissa työtehtävissä mm. esimiestyössä, arvioinnissa ja kehittämistyössä.

Työnohjaajana omaan kokemusta yksilö- sekä ryhmätyönohjauksesta, esimies- ja asiantuntijaryhmissä sekä varhaiskasvatuksessa. Painotan työskentelyssäni toisten huomioimista, vuorovaikutusta ja työn kehittämistä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämistä. Työnohjauksessani haluan huomioida työyhteisön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua sekä jäsentämistä yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa.

Käytän tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä. Lähtökohtana työskentelyssäni on tavoitteiden asettelu, tavoitteiden tarkastelu työskentelyn välissä sekä loppuarviointi työskentelyn lopuksi.

Haluan ratkaisukeskeisen työnohjauksen avulla saada työntekijät oivaltamaan sekä tekemään itse ratkaisuja eri tilanteissa. Näin heidän työhönsä tulee ratkaisukeskeistä ulottuvuutta, joka palvelee laajemminkin organisaation tavoitteita. Mielestäni työnohjauksen tarkoituksena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön. työnohjauksen yhtenä tavoitteena voi olla esimerkiksi työn rajaamisen tunnistaminen, perustehtävän kirkastaminen sekä tavoitella yleisesti työhyvinvointia. Työnohjaus sopii siis kaikille niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

MINUN ON MAHDOLLISTA TEHDÄ MYÖS ETÄTYÖNOHJAUSTA Zoomilla.

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys antaa toimivia välineitä toimia organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä katsoen taakse mitä voidaan oppia koetusta ja mitä näkyy edessä päin.

Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisyydessä hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa.

Ratkaisun taito

Ratkaisukeskeinen työ tuo positiivista ja toivoa sisältävää työotetta, jota tämän päivän työelämässä on alettu käyttämään, kun prosessoidaan erilaisia ongelmia.

Tietoa minusta

Työnohjaajana olen koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti. Sitoudun työssäni noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Olen innostava, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen keskittyvä työnohjaaja. Työnohjauksessa käytän pedagogista työotetta, jonka tarkoituksena on tuoda työnohjausprosessiin tavoitteet, luoda kirjaamisella näkyväksi prosessia ja käyttää toiminnallisuutta silloin, kun sille on tarvetta. Työnohjaajana pyrin saamaan aikaan oivalluksia, oppimista, kokemuksia ja ymmärrystä.

Pedagogisella dokumentoinnilla on mahdollista työnohjauksessa luoda jatkumo syntyneelle prosessille, joka kantaa koko työnohjausprosessin ajan. Työnohjaajan tarkoitus ei ole ratkaista, sen sijaan ohjata ohjattavat näkemään tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Pidän työnohjauksessani dokumentointia (kirjaamista) tärkeänä osana, kun käydään keskusteluita yhdessä työnohjattavien kanssa. Minulle on tärkeää edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista.

Eeva-Monica Isoluoma

Eeva-Monica Isoluoma