Olen aloittanut työnohjaajana. Kokemusta työnohjauksesta on kertynyt minulle jonkin verran, niin yksilö- kuin ryhmäohjauksista. Toivon, että työnantajat kuin esimiehet ymmärtäisivät työnohjauksen potentiaalin työntekijöiden työhyvinvointiin, itsensä kehittämiseen ja sitä kautta myös itsetuntoon.

Esimiehen työnohjaus on myös erityisen tärkeää. Esimiestyö työyhteisössä on joskus haastavaa. Esimiehenä voi aina kehittyä ja oivaltaa uusia asioita itsestä ja omasta työstä. Esimieheltä vaaditaan usein johdonmukaisuutta, paneutumista, heittäytymistä ja ennen kaikkea läsnäoloa. Hänellä on oltava hyvät vuorovaikutustaidot ja hänen on ratkaistava monta erilaista pulmaa. Onko näin, että johtajan tehtävänä on olla ratkaisuautomaatti. Ei mielestäni.

Mielestäni on tärkeää työntekijöiden itsetunnon ja kehittymisen kannalta, että esimies tukee työntekijöitä ratkaisukeskeisyyteen ja oivallusten tekemiseen sekä antaa palautetta hyvin tehdystä työstä. Tämä mahdollistaa vaikuttavuuden tunteen, mitä työntekijät kokevat, kun ratkaisevat asioita itse. Heidän itsetuntonsa kasvaa mahdollisuudesta ottaa vastuuta omasta tekemisestään. Ja mikä tärkeintä esimies ei kuormita itseään liikaa olemalla aina tekemässä puolesta.

”Ihmisten sisäisen kasvun tukeminen on johtajuuden korkein kutsumus” -Harvey S. Firestone