Wiilinki Oy:n synty on ollut pitkä riemuisa matka kohti yrittäjyyttä, omilla jaloilla seisomista ja itseensä uskomista. Olen lapsesta asti unelmoinut oman yrityksen perustamisesta mutta nyt olen valmis. Kaikkien kokemusten jälkeen. Olen aloittanut reilu vuosi sitten työnohjaaja opinnot ja tänään olen opiskellut dialogia. Opin uutta ja haluan jakaa teille ajatuksiani.

Olen miettinyt viime aikoina dialogia paljon. Mitä se on ja kuinka me ymmärrämme sen? Dialogi tarkoittaa sellaisen maailman luomista, jossa ymmärrämme toisiamme. Käymme keskustelua, jossa olemme usein samaa mieltä ja päämäärämme on sama. Tunnemme jopa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Dialogissa oleminen sisältää kuitenkin kaksi ehtoa:

  1. olemisen avoimessa yhteydessä toiseen ja
  2. olemisen kokonaisena ihmisenä, omana itsenään.

Ollessamme toisen ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa, jossa on vastavuoroisuutta, mahdollistaa se parhaimmillaan sen, että ihminen osaa suhtautua aidosti toiseen ihmiseen, kunnioittaen ja arvostaen.

”Minä tarvitsen Sinua – tullakseni Minäksi” (Buber 1999)