Ryhmä­työn­ohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Koulutettu työnohjaaja ohjaa ja tukee ryhmää yhteisten toimintatapojen kehittämisessä, avoimuuden ja luottamuksen lisäämisessä. Ryhmätyönohjauksella saadaan lisättyä työyhteisön työnhyvinvointia, kun ohjattavat voivat oppia toistensa kokemuksista, toimintatavoista sekä jakaa yhteisiä näkökulmia työn perustehtävästä. Työnohjaus on luottamuksellista ja säännöllistä ohjausta.

Eeva-Monica Isoluoma