Esimiesten ja johdon työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Koulutettu työnohjaaja tukee johtajia ja esimiehiä oman perustehtävänsä hoitamisessa. Johtamiseen liittyvät asiat ja niiden tukeminen työnohjauksella antaa ymmärrystä tarkastella yksilöllisiä ja ryhmädynaamisia ilmiöitä. Johdon on tärkeä tunnistaa ihmisten johtamiseen liittyviä tunteita silloin, kun ohjataan, tuetaan ja kehitetään työntekijöiden ja työyhteisöntoimintaa. Tämä vaatii usein rohkeutta, johdonmukaisuutta, taitoa ja tietoa. Työnohjaus on luottamuksellista ja säännöllistä ohjausta.

Eeva-Monica Isoluoma